Missie en Visie

MISSIE
Wij zien het als onze missie om voor onze relaties een betrouwbare ICT partner te zijn, daarbij streven wij ernaar om onze dienstverlening naar een steeds hoger niveau te tillen. Passend maatwerk dat in goede samenspraak flexibel aanpasbaar is aan veranderende eisen en wensen van u als klant. Om dit te realiseren investeren wij constant in software en kennis. Continuïteit in de dienstverlening en het borgen van kennis vraagt om een gezonde bedrijfsvoering.

VISIE
Mickcom beseft dat ICT-infrastructuur en telecommunicatie een belangrijke basis vormt voor elke professionele organisatie. Het belang van ontzorging op ICT-gebied staat voorop bij Mickcom, waardoor klanten in staat worden gesteld om te uit te blinken in hun core business, nu en in de toekomst.
Mickcom ICT
Mickcom ICT Mickcom ICT Mickcom ICT Mickcom ICT Mickcom ICT